Jule- og nytårshilsen fra generalambassadør Gorm

december 2010

 

 

FANTASTISKE 2010 – og JUBILÆUM i 2011

 

Hold på hat og briller.

Opbakningen til ambassaden er forrygende.

Ambassadørerne strømmer til alle arrangementer – senest til den årlige grønlangkåls-spisning, som Arne som sædvanlig havde styr på.

 

Og Dorthe summer af glæde over at hendes anstrengelser med at tilrettelægge et godt mødeprogram bakkes op med stort fremmøde.

 

Også det nye tiltag i 2010, nemlig fællesspisningen i forbindelse med møderne på Landbohøjskolen, blev en stormende succes, som bliver fortsat i 2011. Stor tak til Susanne for hendes dejlige mad.

 

Meget tyder på, at vi også som noget nyt kan tilbyde en omgang vinterkegling.

Thor overvejer på opfordring fra en hel del ambassadører at arrangere en træningsturnering i løbet af de første måneder af 2011.

 

Og der er mere i vente. Vores nye kasserer, Poul Erik, er sammen med Dorthe allerede nu i gang med at forberede 10 års jubilæumfesten i 2011 – et brag af en fest.

Asger har lovet at kontakte Willys Kaffeklub, hvis revy stadig huskes og kommenteres af ambassadører, der var med til arrangementet i Brøndby for efterhånden en del år siden.

 

MANGE UNGE AMBASSADØRER – FLERE ØNSKES

 

Det er også dejligt at flere og flere unge fra Det Biovidenskabelige Fakultet (Landbohøjskolen) dukker op til arrangementerne – senest blev det vist til en dejlig våd afslutning til grønlangkålsspisningen.

De unge påvirker begivenhederne på allerbedste vis – og det er ikke mindst dem, der har udtrykt ønske om at møde Bonderøven fra TV i januar 2011.

 

Jeg håber ikke, det bliver ved det, men at vi får gjort endnu flere unge studerende interesseret i at præge ambassaden.

Fra stiftelsen har det været et erklæret mål at ”betjene” nytilkomne unge sønderjyder så godt som muligt.

Der er lang vej til at alle mål er nået, men vi er på vej - og gode ideer modtages fortsat med kyshånd.

Jo flere, der får ejerskab til arrangementerne jo bedre.

 

 

HJEMMESIDEN LIMER OS SAMMEN

 

Lige fra ambassaden blev oprettet har jeg holdt fast i, at al kommunikation foregår via hjemmesiden – og det er faktisk lykkedes med stor succes ikke mindst takket været vores ihærdige web master, Bent.

Skulle der fortsat være enkelte ambassadører, som ikke er i besiddelse af en computer, vil jeg fortsat med et stort smil om læben venligst henvise dem til bibliotekerne, hvor der står computere og assistance til rådighed.

 

LEDELSE UDEN BUREAUKRATI

 

Det er i 10 år lykkedes at undgå skænderier mellem fraktioner på ambassaden, bl.a. fordi vi ikke har noget forum, hvor uenighed kan trives.

Det har fra starten været mig magtpåliggende at få ambassaden til at fungere så lidt bureaukratisk som muligt, så når nogle har haft gode ideer eller ændringsforslag – eller bare har haft lyst til at være med til at bestemme, ja så er de uden videre blevet lukket ind i ambassaderådet – og vil fortsat blive det.

 

GENERALEN HAR IKKE LIM I RUMPEN

 

Skulle en og anden være utilfreds med generalambassadøren, så er det bare at sige til. Jeg har ikke lim i rumpen.

Sådan har det været fra begyndelsen – og sådan håber jeg, det kan fortsætte, men det afgør den til enhver tid siddende ledelse suverænt.

Fordelene ved dette anarkistiske system har været mange, ikke mindst har vi undgået opslidende afstemninger og slåskampe om småting.

Den person, der tager initiativet, bestemmer som regel suverænt. Men vi spørger naturligvis hinanden til råds, især i tvivlstilfælde og når vi skal bruge penge, men ellers handler vi selvstændigt – og intet tyder på, at det har været en dårlig ide.

 

 

TAK TIL MANGE

Jeg er virkelig glad for, at planen hidtil er lykkedes til trods for naturlig stor skepsis i starten hos de mange, der er vant til det traditionelle foreningssystem med generalforsamlinger, afstemninger og magtkampe.

 

Tak til alle, der ikke alene har været med til at føre dette administrative forsøg ud i livet, men som også har gjort det levedygtigt.

 

Og også tak til de mange andre frivillige, der på forskellig vis har givet en hånd – hvadenten den trykker på harmonikatangenter eller rører i kålgryden eller kagedejen.

 

PÅ BORGEN

 

Jeg har som tidligere år gæstet Christiansborgs sønderjyske politikere og ansatte – og igen fået godt indblik i det store arbejde, der udføres i grænselandet – og hos danskerne I Sydslesvig.

Det bliver bl.a. spændende at følge det nye dansksindede byrådsmedlem, som netop er valgt til overborgmester i Flensborg. Mon ikke jeg møder ham igen på Christiansborg i 2011.

 

GOD JUL

GODT NYT(JUBILÆUMS)ÅR

 

Jeg vil på bedste royale facon slutte min årlige jule- og nytårshilsen af med at sende venlige tanker til alle ambassadører, ambassaderådet, vores trofast sponsorer og familie og venner i det sønderjyske.

 

Godt nytår

 

GORM – æ generalambassadøøø