SynnejyskAmbassade siger tak til nedenstående sponsorer af ambassadens arbejde.

om sponsoratmulighederne

Sydbank
Kgs. Nytorv 30, 1050 København K
REALMÆGLERNE GARDER v/Niels Jørn Garder
H. C. Ørstedsvej 23
1879 Frederiksberg C
tlf. 33 25 83 84
Realmæglerne Garder
Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S
6100  Haderslev

Yderligere information:     Direktør Henning Fuglsang
                                    Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S, tlf. 73 52 61 00.

Fuglsang

Oversigt over mulighederne for at nyde en Fuglsang øl i Hovedstaden:

Cafe Vertigo, Store Kirkestræde 3, også udendørs servering af Fuglsang fadøl både almindelig og BlackBird

(Lige overfor miljøministeriet)-

Diskotek Dakota, Nicolai Plads.


Charlies Bar, Pilestræde 33

Cafe Hackenbusch, Vesterbrogade124

Cafe Tjilipop, Rantzausgade 28

Ølbaren i kælder-etagen Magasin, Kongens Nytorv

Gl. Strand øl og vin butik, Naboløs 6

Holte Vin Lager, Islands Brygge 25 - de andre Holte Vin Lager butikker får varerne leveret herfra.

Holte Vin lager har 18 butikker i Storkøbenhavn, de flest af disse har Fuglsangs ølprodukter.

Så har vi nogle grossister, der lagerfører vore produkter, hvem de videresælger til, har vi ikke adresserne på, men man er velkommen til at kontakte disse grossister, som så kan oplyse nærmeste forhandler, eller hvis det drejer sig om køb i hele kasser, kan man købe direkte hos dem

Lekkerland, Tåstrup        43 30 14 00

All-Drinks,    Tåstrup      28 87 80 45

Og se her hvor du kan købe Fuglsang øl eller i hvert fald få oplyst nærmeste forhandler.

Den nye Fuglsang Fønix

Historier af Uwe Brodersen sponsor for julefrokosten
     
Rummepottens forlag udgiver primært bøger om sønderjyske emner.
Rummelpottens Forlag er en del af

Sletagergaard A/S
Hjartbro Byvej 11
6541 Bevtoft

Tlf. 74 51 46 48
Fax 74 51 46 35
SER@sletagergaard.dk

 

www.rummelpottensforlag.dk

Frederiksberg Svømmehal v/direktør Viggo Møller er lejlighedssponsor til julefrokosten.
                 Frederiksberg Svømmehal
   
   
   

Om sponsorater

Hovedretningslinier for

Sponsorater

(Som vedtaget på ambassaderådsmødet den 22. november 2004)

Ambassaden stiler efter, at sponsorer søges inden for en af nedenstående kategorier, evt. i en kombination af disse.

Hovedsponsorer

Hovedsponsorer er sponsorer, som sponsorer aktiviteterne i Ambassaden med min. 4.000,- kr. pr. år

Lejlighedssponsorer

Lejlighedssponsorer er sponsorer, som økonomisk ønsker at støtte f.eks. et enkeltarrangement i Ambassaden, eks. en koncert, en julefrokost, en sommerfest el.lign.

Økonomiske sponsorer i øvrigt

Øvrige økonomiske sponsorer er sponsorer, som sponsorerer aktiviteterne i Ambassaden med min. 1.000,- kr. pr. år

Naturaliesponsorer

Naturaliesponsorer er sponsorer, som støtter aktiviteter i Ambassaden ved at levere naturalier i forbindelse med konkrete arrangementer, eks. øl på fade, pølser o.lign. til frokost el.lign.

Generelt om sponsorer

Sponsorer kan få navn og logo vist på Ambassadens hjemmeside, www. Synnejyskambassade.dk for det kalenderår, sponsoratet dækker.

Herudover har sponsorer – og deres evt. ansatte - mulighed for at deltage i arrangementer på lige fod med ambassadører i øvrigt. Lejlighedssponsorer og naturaliesponsorer dog kun for så vidt angår de konkrete, støttede arrangementer.

Eventuelle andre sponsor-fordele må aftales i de enkelte tilfælde.